LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt các dự án CNTT

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt các dự án CNTT

VIỆN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt các dự án CNTT

TT XÚC TIẾN CÔNG THƯƠNG HÀ GIANG

Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt các dự án CNTT

BHXH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm

THAN CỬA ÔNG

Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt các thiết bị chuyên dụng

TIN TỨC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Chúng tôi luôn ở đây để sẵn sàng hỗ trợ quý khách.